Shopping 2020

Branches en bedrijven hebben te maken met grote veranderingen
op het gebied van (online) verkoop van producten en diensten aan
consumenten. Shopping 2020 probeert de toekomstige ontwikkelingen
van de e-commerce in kaart te brengen. Hoe shopt uw klant in 2020?

Toine Bax van eCom Pro is lid van de werkgroep Selection voor het Project Shopping 2020.

Belangrijkste onderzoeksvragen vanuit de werkgroep Selection:

 • Hoe komt de consument momenteel tot een keuze? Wat zijn de best practices ten attentie van gebruiksgemak, experience, personalisatie, aanbevelingen, product/prijs/afleverinformatie nu reeds gewenst?
 • Gezien de macro-ontwikkelingen, hoe kan de consumenten naar een transactie worden gebracht in 2020? Welke eisen worden dan gesteld aan gebruiksgemaks, experience, personalisatie, aanbevelingen, product/prijs/afleverinformatie?

Centrale vraagstelling Shopping 2020

Hoe shopt de consument online in 2020 en welke acties moeten worden ondernomen op nationaal, branche- en bedrijfsniveau opdat B2C ondernemend Nederland succesvol hier op in kan spelen, nationaal én internationaal?

Waarom Shopping 2020?

Branches en bedrijven hebben te maken met grote veranderingen op het gebied van (online) verkoop van producten en diensten aan consumenten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Veranderend consumentengedrag;
 • Nieuwe posities in de keten;
 • Verschuivingen van omzet;
 • Digitalisering van producten en diensten;
 • Internationale concurrentie.

Doel van Shopping 2020

Het doel van het onderzoeksprogramma Shopping2020 is het ontwikkelen van een toekomstvisie op de online verkoop van producten en diensten in een breed maatschappelijk perspectief.

 • Bieden van een platform voor marktpartijen om te komen tot een sectorbreed gedragen perspectief voor online B2C ondernemend Nederland;
 • Door het delen van kennis tussen alle participanten;
 • Waarmee participanten, leden en business partners van brancheorganisaties hun strategie kunnen vormen en tot concrete acties over kunnen gaan om in te spelen op de toekomst;
 • En de (lokale, nationale en Europese ) overheid beleid kan vormen om Nederland voor te bereiden op de majeure toekomstige ontwikkelingen.